Een afspraak maken

Voor afspraken kunt u (telefoonnummer 0597-612525) bellen op werkdagen
van 8.00 uur-12.00 uuren van 13.00 uur-17.00 uur.

Bij een periodieke controle bekijken we de toestand van uw gebit en beoordelen of extra behandeling nodig is. Een nieuwe halfjaarlijkse controle-afspraak maken we meestal direct na de behandeling.

Spoedbehandelingen voeren we zo mogelijk op dezelfde dag uit. Of we nemen noodmaatregelen
zodat u pijnvrij bent tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt.

In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Zodat u bijvoorbeeld na een bezoek aan de mondhygiëniste meteen
bij de tandarts terecht kunt.

Spoed

Bij acute pijn of andere spoedgevallen belt u: 0597-612525

Buiten onze openingstijden staat informatie over de spoeddienst op het antwoordbandje.

Het spoeddiensttelefoonnummer is 0900-2220004

Adres:

Tandheelkundig Centrum Pekela

Feiko Clockstraat 163

9665 BJ Oude Pekela

Tel. 0597-612525