Behandelingen

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Als er problemen met uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

 • de te verwachten resultaten
 • de risico’s van een behandeling
 • het aantal behandelingen
 • de duur van de behandelingen

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien mogelijk, meteen. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging.

Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in ieder geval voor behandelingen vanaf 150 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Informatie over behandelingen en preventie kunt u nalezen in brochures en op www.allesoverhetgebit.nl

Bij Betalen vindt u meer informatie over de kosten van behandelingen, de factuur en de betalingsmogelijkheden.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan we op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde “voorkomen is beter dan genezen”. Dat geldt ook voor uw gebit.

Enkele belangrijke aspecten zijn: op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren en ragen en regelmatige controle van uw gebit door onze tandarts en het team.

Angst

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts niet prettig omdat zij bang zijn voor de tandarts. Heeft u dat ook, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Laat dit u niet weerhouden om toch te komen. Wij vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt.

Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren u om uw kinderen al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voor dat ze behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers.

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij staan ook garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • Kwaliteitsactiviteiten
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van na- en bijscholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Interne scholing
 • Kennistoetsen maken
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers.
 • Bijwonen themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden
 • Opstellen kwaliteitsjaarverslag

Uw mening stellen wij zeer op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.